Bedrijven met dit beroep:

Hovenier landschapsinrichting

Als hovenier landschapsinrichting werk je in de aanleg en onderhoud van buitenruimtes, zoals parken, bedrijfsterreinen, bosgebieden en natuurlijke landschappen. Je hebt een brede kennis ofwel ontwikkelt deze van verschillende aspecten, waaronder plantenkeuze, bodemcondities, waterbeheer, landschapselementen, bomen, struiken, wilde planten en ecosystemen in bosrijke en natuurlijke omgevingen.

De taken van een hovenier landschapsinrichting kunnen variëren, afhankelijk van het project en de behoeften van de klant. Enkele van de mogelijke taken zijn:

  • Het aanleggen van gazons, beplanting van bloemen, struiken en bomen, van paden, wandelroutes;
  • Het plaatsen van landschapselementen, zoals houten bruggetjes, rasters, hekken, oeverbeschoeiing, vlonders, speeleiland;
  • Onderhoud: bosmaaien, bladblazen, onkruidbestrijding en algemene schoonmaakwerkzaamheden zodat de buitenruimte gezond, netjes en aantrekkelijk blijft.
  • Snoeien van bomen om de structuur en vorm te behouden, het verwijderen van zieke of dode bomen, het uitdunnen van bospercelen om de groeiomstandigheden te verbeteren.
  • Werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het bestrijden van invasieve planten- en diersoorten die schadelijk kunnen zijn voor inheemse flora en fauna.
  • Je bent daarbij verantwoordelijk voor je eigen werk, de te gebruiken gereedschappen, materialen en materieel.

 
Kortom je werkt mee, met je collega-landschapsinrichters, aan de aanleg, het onderhoud en renovatie van onze natuurlijke omgeving: Landschapsinrichting is wat we doen!

Voor meer informatie kijk op www.vanstipdonk.nl/vacatures

De opleiding die hier o.a. bij past is: Tuin- en Landschapsinrichting of Hovenier bij Yuverta Boxtel en Roermond. Opleiding Bos- en Natuurbeheer Yuverta Velp en Roermond. Opleiding Water- en Groenbeheer Yuverta Velp

Interessegebied

Groen

Niveau

MBO 2, MBO 3, MBO 4

Bedrijven met dit beroep:

Kans op werk

Stel je vraag over dit beroep

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Omschrijf je vraag*

MBO's met opleidingen voor dit beroep

van VMBO naar MBO-Beroep-Bedrijf in Zuidoost-Brabant