Ondersteuning Beroepenmarkt

Kiesjeplek.nl biedt ondersteuning bij het werven van bedrijven voor beroepenmarkten voor leerlingen van:
voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkscholen en entree-opleidingen
in Zuidoost-Brabant.

Een beroepenmarkt biedt leerlingen snel een brede oriëntatie op verschillende beroepen en werkgebieden waar ze misschien nog niet eerder kennis mee hebben gemaakt. Bedrijven nemen graag deel aan een beroepenmarkt en zetten daarbij jongeren uit hun eigen onderneming in. Met deze aanpak kunnen leerlingen zich goed oriënteren op een beroep, voordat ze een keus maken voor een vervolgopleiding in het mbo of een leerwerkplek. Deelnemende bedrijven kunnen leerlingen ook in het bedrijf ontvangen om ze nog beter kennis te laten maken met het beroep.

Scholen kunnen aangeven welke deelnemende bedrijven ze willen uitnodigen voor hun beroepenmarkt. Én kunnen zelf bedrijven aanleveren voor een vermelding op kiesjeplek.nl. Deelnemende bedrijven en beroepen worden voorzien van een label ‘Beroepenmarkt + datum’ en zijn zo voor de leerlingen makkelijk zichtbaar. De beroepenmarkt worden door scholen goed voorbereid; online oriëntatie voorafgaand aan het event op bedrijven en beroepen is daarbij een voorwaarde. Een lesbrief wordt hiervoor beschikbaar gesteld evenals andere praktisch materiaal zoals een Beroepenkaart en ondersteuning.

Interesse? Meld je aan  

Zoek
Sluit dit zoekvak.

van VMBO naar MBO-Beroep-Bedrijf in Zuidoost-Brabant