Over kies je plek

Kiesjeplek.nl biedt informatie over (vervolg)opleidingen en beroepen en bedrijven voor leerlingen van:
voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkscholen en entree-opleidingen.

Ook vinden ze hier mogelijkheden bij regionale bedrijven voor oriëntatie (beroepenmarkten op scholen, open bedrijvendagen, etc.) evenals mogelijke stageplekken, leerwerkplekken en vacatures.

Kortom, Kiesjeplek.nl helpt leerlingen bij oriënteren en solliciteren. Uiteraard zijn ouders en begeleiders uit onderwijs en bedrijven van harte uitgenodigd hen daarin te begeleiden, bijvoorbeeld in oriëntatielessen en bij kennismakingsactiviteiten. Scholen voor beroepsonderwijs en bedrijven kunnen zich op deze website presenteren en contactmogelijkheden aangeven.

Deze website is een initiatief van MKB Eindhoven en het programma Naar de Juiste Plek; een samenwerking van scholen, bedrijven en gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl 

Search
Close this search box.

van VMBO naar MBO-Beroep-Bedrijf in Zuidoost-Brabant