BEROEPENMARKT

voor vmbo-leerlingen Nuenens College, Olympia en Yuverta

20 oktober  | 9.00 – 16.00 uur | Rooijakkersstraat 3    Eindhoven

Deelnemende beroepen en bedrijven zijn herkenbaar aan het label Beroepenmarkt

Bedrijven uit de regio geven donderdag 20 oktober informatie over meer dan 60 beroepen aan ongeveer 450 leerlingen vmbo-3 van Nuenens College, Olympia en Yuverta. Ze zetten daarbij jongeren en leerlingen uit hun eigen onderneming in. Met deze aanpak kunnen de vmbo-leerlingen zich oriënteren voordat ze een keus maken voor een vervolgopleiding in het mbo of voor een leerwerkplek. Er is behoefte aan extra informatie en kennismaking, omdat nog altijd veel leerlingen een keus maken die niet goed uitpakt. Brede oriëntatie op verschillende beroepen en werkgebieden is daarom belangrijk. 

De beroepenmarkt wordt op de drie scholen goed voorbereid in de lessen, o.a. via deze website. Hier vind je ook de bedrijven die deelnemen aan de beroepenmarkt die wordt gehouden bij Ergon dat hiervoor de locatie Rooijakkersstraat 3 in Eindhoven beschikbaar stelt. De leerlingen komen in tijdvakken van 1,5 uur over de dag verspreid, zodat er voor iedereen voldoende persoonlijke aandacht kan zijn.

De deelnemende bedrijven zijn bereid de leerlingen later in het bedrijf te ontvangen om ze nog beter kennis te laten maken met de verschillende beroepen.

Ook andere scholen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden bij bedrijven die zich op kiesjeplek.nl presenteren. MKB Eindhoven zet zich in om de groep deelnemende bedrijven verder te vergroten.


Kiesjeplek is een initiatief van samenwerkende scholen, bedrijven en gemeenten in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-De Peel. Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval of jeugdwerkloosheid voorkomen. Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl